Који лик нисам у реду с овим ликом? (КУИЗ)

Да ли сте резервисани попут Сид или харизматични попут Дине?