Да ли су га 'Четири венчања и погребна завршница поставили за сезону 2?

Од разрешених сукоба до онога што би се могло даље догодити.